Anna Bikont „Sendlerowa. W ukryciu” z Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2017 !

 

Jury – pod przewodnictwem Piotra Mitznera – w składzie: Dorota Danielewicz, Magdalena Grochowska, Mariusz Kalinowski, Katarzyna Nowak,
i w obecności sekretarza jury: Bożeny Dudko, podczas trzeciego posiedzenia omówiło pięć książek i cztery przekłady,
które znalazły się w finale Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2017.

Po długiej dyskusji jury jednogłośnie zdecydowało, że w dziewiątej edycji konkursu Nagrodę (50 tysięcy złotych) otrzyma
Anna Bikont za książkę „Sendlerowa. W ukryciu”.

Jury nagradza Annę Bikont za znakomity reportaż biograficzny.
Za poszukiwanie prawdy, za dotykanie spraw najtrudniejszych i prawd niewygodnych.
Za podjęcie próby ocalenia biografii Ireny Sendlerowej od manipulacji i zakłamania.
Za książkę na dziś.

Nagrodę dla tłumacza
(15 tysięcy złotych)
za najlepszy przekład reportażu literackiego 2017 roku
otrzyma Sergiusz Kowalski
za sprawne, giętkie, efektywne spolszczenie książki Bena Rawlence’a
„Miasto cierni. Największy obóz dla uchodźców”
(„City of Thorns. Nine Lives in the World’s Largest Refugee Camp”).
Świadectwo Rawlence’a jest w tłumaczeniu Kowalskiego
równie bolesne i dramatyczne jak w oryginale.

Obie nagrodzone książki zostały opublikowane przez Wydawnictwo Czarne.

W imieniu jury
Bożena Dudko
sekreatrz jury

Warszawa, 20 maja 2018 r.

 

Książkę możesz kupić tutaj [Najtańsza oferta]