Do 20 listopada można nadsyłać zgłoszenia w konkursie na stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla początkujących reporterów. Wszystkie zgłoszenia oceni kapituła w składzie: Alicja Kapuścińska, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Filip Springer, Małgorzata Szejnert.

Konkurs jest skierowany do dziennikarzy poniżej 30. roku życia. Powinni oni nadesłać na adres fundacji CV (z datą urodzenia), dotychczasowe prace prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają zrealizować dzięki stypendium. W grę wchodzą wyłącznie teksty: reportaż, cykl reportaży, książka reporterska. Roczne stypendium wynosi 30 tys. zł netto.

Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego “Herodot”. Zgłoszenia należy przysyłać wyłącznie pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m. 2, 02-074 Warszawa i pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl.

Regulamin można znaleźć na stronie fundacjaherodot.com.pl.

Wyniki konkursu stypendialnego zostaną ogłoszone 23 stycznia 2017 r., w dziesiątą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego. Na 2017 r., w związku z 85. rocznicą urodzin reportera, fundacja Herodot przygotuje jeszcze inne wydarzenia przypominające Ryszarda Kapuścińskiego i jego twórczość.

źródło: http://wyborcza.pl/7,75517,20907626,stypendium-im-ryszarda-kapuscinskiego-dla-dla-mlodych-dziennikarzy.html