Zgłoszenia do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki tylko do 15 stycznia 2017

Zgłoszenia do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki tylko do 15 stycznia 2017

Tylko do końca tygodnia (do 15 stycznia 2017 – decyduje data stempla pocztowego) można zgłaszać książki do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. W tym roku będzie je oceniać jury pod przewodnictwem Olgi Stanisławskiej, w składzie: Mariusz Kalinowski, Katarzyna Nowak, Elżbieta Sawicka i Tadeusz Sobolewski.Kandydatury do Nagrody może zgłaszać … Continue reading

Dzień poświęcony pamięci Ryszarda Kapuścińskiego – 22 stycznia 2017 roku

Dzień poświęcony pamięci Ryszarda Kapuścińskiego – 22 stycznia 2017 roku

22 stycz­nia 2017 roku ogło­simy nazwi­sko Lau­re­ata naszego VI Kon­kursu Sty­pen­dial­nego pod­czas spo­tka­nia poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w dzie­siątą rocz­nicę Jego śmierci. Zapra­szamy, godz. 17, Sala Kolum­nowa w Gma­chu Pomu­ze­al­nym (sie­dziba Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, wstęp wolny). W pro­gra­mie mię­dzy innymi: – wrę­cze­nie przez Panią Ali­cję Kapu­ściń­ską szó­stego sty­pen­dium Fun­da­cji Hero­dot … Continue reading

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki – zgłoszenia za 2016 rok.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki – zgłoszenia za 2016 rok.

Zgłoś swojego faworyta do ósmej edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2016 opublikowany w języku polskim. Kandydatury do Nagrody może zgłaszać każdy, również autorzy i tłumacze książek, do 15 stycznia 2017 roku. Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki (tylko pierwsze wydania autorów żyjących) wydanej w 2016 roku w … Continue reading

Recenzja spektaklu „Cesarz” w reż. Anety Głuch-Klucznik w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

Recenzja spektaklu „Cesarz” w reż. Anety Głuch-Klucznik w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

„Cesarz” to jedna z najbardziej znanych książek Ryszarda Kapuścińskiego, której chyba nie trzeba specjalnie przedstawiać. Na deski teatru dzieło to było przenoszone wielokrotnie i zawsze z wielkim sukcesem. Dziś, po 15 latach od ostatniej inscenizacji teatralnej, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, dzięki reżyserce Anecie Głuch-Klucznik prezentuje to dzieło na swojej scenie. … Continue reading

Sosnowiec. „Cesarz” na scenie Teatru Zagłębia

Sosnowiec. „Cesarz” na scenie Teatru Zagłębia

„Cesarz” – jedna z najbardziej znanych książek Ryszarda Kapuścińskiego, uniwersalna opowieść o władzy – wraca na deski teatralne. Przedstawienie reżyseruje w Teatrze Zagłębia Aneta Głuch-Klucznik. Premiera 5 listopada. „Mówiło się: ważniejszy jest ten, kto ma częściej ucho cesarskie”. W to ucho spływały wszystkie donosy, pochlebstwa, intrygi, pałacowe szmery i zgrzyty. … Continue reading

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla dla młodych dziennikarzy

Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla dla młodych dziennikarzy

Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego „Herodot” ogłosiła szóstą edycję konkursu na stypendium dla początkujących reporterów. Dziennikarze do 30. roku życia mogą zdobyć 30 tys. zł na realizację autorskiego projektu (reportaż, cykl reportaży, książka reporterska). Do 20 listopada można nadsyłać zgłoszenia w konkursie na stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego dla początkujących reporterów. Wszystkie … Continue reading

Dokumentalna podróż do Meksyku z Ryszardem Kapuścińskim – premiera!

Dokumentalna podróż do Meksyku z Ryszardem Kapuścińskim – premiera!

26 października (środa) 2016 r. o godzinie 20.30 w Iluzjonie odbędzie się uroczysty pokaz premierowy filmu dokumentalnego Eli Chrzanowskiej pt. „Rzeki. Podróż do Meksyku z Maestro Kapuścińskim”. O filmie „Rzeki. Podróż do Meksyku z Maestro Kapuścińskim” to osobista, poetycka wędrówka po Meksyku śladami znanego i cenionego na świecie reportażysty i pisarza … Continue reading

Wojciech Tochman laureatem nagrody Premio Kapuściński 2016

Wojciech Tochman laureatem nagrody Premio Kapuściński 2016

Dziennikarz i pisarz Wojciech Tochman znalazł się w gronie tegorocznych laureatów piątej odsłony nagrody za reportaż im. Ryszarda Kapuścińskiego – Premio Kapuściński. Nagroda przyznawana jest za „umiejętność opowiadania miejsc i kultur, kronikarskiej obserwacji i przekazania jej w narracji”. Reporter, dziennikarz, wydawca i wykładowca Wojciech Tochman został laureatem prestiżowej nagrody, jaką … Continue reading