Ogłoszono nominacje do nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego (5 edycja)

Po trzy materiały fotograficzne i audycje dźwiękowe, cztery materiały wideo oraz aż sześć tekstów otrzymało nominacje do Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego. Laureatów w poszczególnych kategoriach nagrody poznamy 3 grudnia. W obecnej, piątej edycji nagrody, oceniane są materiały audio, wideo, teksty i zdjęcia opublikowane od początku października 2014 roku do … Continue reading

Wywiad z Ali­cją Kapu­ściń­ską. O zaska­ku­ją­cym życiu, o dale­kich podró­żach i o twór­czo­ści męża – Ryszarda Kapuścińskiego.

Jestem w miesz­ka­niu, w któ­rym żył i two­rzył Ryszard Kapu­ściń­ski – legen­darny repor­ta­ży­sta, publi­cy­sta, poeta i foto­graf. W pokoju znaj­duje się nie­zli­czona ilość nagród będą­cych zwień­cze­niem pisar­skiej dzia­łal­no­ści mistrza repor­tażu. Puchary, egzo­tycz­nie wyglą­da­jące figurki, wszel­kiego rodzaju pamiątki przy­wie­zione ze wszyst­kich stron świata two­rzą nie­po­wta­rzalną duszę tego miej­sca. Duszę, z którą każdy czło­wiek cie­kawy świata pra­gnie się cho­ciaż na chwilę … Continue reading

„Duchowe wędrowanie” książka dominikanina, ojca Tomasza Dostatniego, rozmowa z Kapuścińskim.

Kapuściński nieczęsto wypowiadał się o kwestiach wiary, raczej unikał jednoznacznych deklaracji na ten temat. W rozmowie z dominikaninem Tomaszem Dostatnim uznał jednak wiarę za fundamentalną cechę człowieczeństwa. Sprawy wiary okazywały się ważne szczególnie w kontakcie z Afrykanami. Regułą w rozmowach, które prowadził z nimi reporter, było pytanie o wiarę w … Continue reading

W pracowni Ryszarda Kapuścińskiego

W pracowni Ryszarda Kapuścińskiego

– Wchodzę tu trochę jak do świątyni – mówi Alicja Kapuścińska. Poddasze domu przy ulicy Prokuratorskiej 11 w Warszawie – miejsce, w którym tworzył autor „Cesarza” i „Szachinszacha”, to skarbnica książek i pamiątek z różnych części świata. Kapuściński je gromadził, ale opowiadał o nich rzadko. – Kiedy chciałam się czegoś … Continue reading

6 Finał Nagrody im. Kapuścińskiego 2015 Michał Olszewski, autor książki „Najlepsze buty na świecie” i Swietłana Aleksijewicz, autorka „Czasów secondhand”

Michał Olszewski, autor książki „Najlepsze buty na świecie” i Swietłana Aleksijewicz, autorka „Czasów secondhand” odebrali w czwartek wieczorem nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. To pierwszy wypadek w sześcioletniej historii Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki, gdy nagrodzono dwie książki. Michał Olszewski jest pierwszym polskim laureatem tej nagrody, … Continue reading

Głosuj on-line na książki-finalistki 6. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki

Głosuj on-line na książki-finalistki 6. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki

Swietłana Aleksijewicz „Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka” z rosyjskiego przełożył Jerzy Czech Czarne, Wołowiec Michał Olszewski „Najlepsze buty na świecie” Czarne, Wołowiec Göran Rosenberg „Krótki przystanek w drodze z Auschwitz” ze szwedzkiego przełożył Mariusz Kalinowski Czarne, Wołowiec Drauzio Varella „Ostatni krąg. Najniebezpieczniejsze więzienie Brazylii” z portugalskiego przełożył Michał Lipszyc Czarne, … Continue reading